Fundusze i lokaty. Fundusze a lokaty?

Kupuj kiedy jest tanio, sprzedawaj kiedy jest drogo. Trywialne i niestety w praktyce nie możliwe. Ale tak jak nikt nie jest ideałem, tak można do niego dążyć. A więc starajmy się kupować blisko dołka i sprzedawać prawie w górce. Taki cel przed nami, czytelnicy bloga!

Nie jesteśmy ekspertami rynku. Sądzimy, że takich nie ma. Okresowo pojawiają się gracze z lepszym wyczuciem, ale tylko wyczuciem. Rynek to żywy organizm, a człowiek popełnia błędy. Dlatego nie da się podejmować w 100% dobrych decyzji. Każda z nich musi być obarczona błędem. Cała rzecz w tym, że jego negatywne skutki minimalizować. Również w wyborze lokat i funduszy.

Fundamentalnym przy tym jest fakt, że na pierwszym miejscu powinniśmy podejmować decyzję o klasie produktów inwestycyjnych, które wybieramy. Dopiero później o produkcie w ramach klasy. Czyli w pierwszym kroku podejmujemy decyzję o tym czy inwestować w fundusze czy w lokaty. A dopiero później w jakie fundusze i w jakie lokaty. Ale o tym wszystkim później.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania bloga.