Coś swojego

29 września 2011

Do chwili wejścia w życie pierwszych zapisów rekomendacji T banki były dość liberalne w przyznawaniu kredytów mieszkaniowych. Od sierpnia jednak znacznie ograniczyły przyznawanie kredytów mieszkaniowych. Ale nie tylko rekomendacja T utrudnia klientom dostęp do kredytów mieszkaniowych, jest wiele innych czynników jak chociażby niekorzystna opinia z Biura Informacji Kredytowej.  Klienci oczywiście w wyborze dla siebie najbardziej odpowiedniej oferty mogą stosować własne przeliczenia, a pomoże nam w tym kalkulator mieszkaniowy, za pomocą którego można w miarę dokładnie wyliczyć jego koszt. Ale to i tak bank decyduje czy taki kredyt przyzna.
W najprostszym rozumieniu rekomendacja T ma zapewnić odpowiedni poziom zabezpieczenia, czyli zapobiegać przed powstawaniem tak zwanych złych kredytów. Pomysłodawcą tych nakazów i zakazów jest Komisja Nadzoru Finansowego. W praktyce oznacza to, że teraz będzie już znacznie trudniej o kredyt dom,  starając się o kredyt kalkulator kredytowy nam w tym wyborze niewiele może pomóc, ponieważ wielu osób po prostu nie będzie na taki kredyt stać. Ale kiedy już spełnimy wymogi bankowe, ubezpieczymy brakujący wkład własny lub znajdziemy inne formy zabezpieczenia i kredyt otrzymamy, kiedy zakupimy upragnione mieszkanie, wtedy nie zapomnijmy o jego ubezpieczeniu. Jest to zbyt duży wydatek, który najczęściej spłaca się wiele lat, aby później stracić wszystko. Dlatego sprawdzajmy oferty firm ubezpieczeniowych obliczajmy i ubezpieczajmy.
Jednak starając się o np. kredyt hipoteczny kalkulator kredytowy nam w wyborze niewiele może pomóc, ponieważ wielu osób po prostu nie będzie na niego stać. Nie tylko klienci mają zastrzeżenia do zapisów rekomendacji T, ale również banki, ponieważ – jak twierdzą – godzą one w ich interesy. Póki co muszą jednak dostosować się do zaleceń knf i jak widać w ocenie zdolności kredytowych klienta oraz sprawdzaniu jego wypłacalności nawet wykraczają poza zalecenie knf.