Fundusze pko

6 października 2011

Inwestorze czy chcesz skutecznie lokować swój kapitał? Jeżeli Twoja odpowiedź jest twierdząca to powinieneś zapoznać się z ofertą Banku PKO BP. Dlaczego warto inwestować właśnie w te fundusze? Odpowiedź możesz znaleźć w efektywnym pomnażaniu swoich pieniędzy. Jeżeli boisz się ryzyka związanego z inwestycjami możesz ulokować swój kapitał w kilku narzędziach jednocześnie. Jeżeli natomiast zmienisz strategię inwestycyjną możesz wycofać swoje fundusze i ulokować je w innym, dowolnie wybranym funduszu. Fundusze pko otwierają przed Tobą wiele korzystnych źródeł dochodu. Możesz bowiem skorzystać z wielu alternatyw. Przykładem jest Fundusz Skarbowy. Jeżeli zastanawiasz się nad lokatą bankową, ten fundusz na pewno zaspokoi Twój apetyt na zysk. Sztab wykwalifikowanych specjalistów inwestuje bowiem w dłużne papiery wartościowe emitowane, poręczne lub gwarantowane przez Skarb Państwa.  Ten wariant doskonale sprawdza się wśród grona osób nieufnych, które boją się potencjalnego ryzyka. Mniej ryzykowną alternatywą dla tego narzędzia jet Fundusz Rynku Pieniężnego. Potencjalny zysk jaki można uzyskać utrzymuje się na poziomie tradycyjnej lokaty bankowej. Polega na inwestycjach w obrębie rynku pieniężnego oraz depozytach nominowanych w walucie polskiej. Jest to fundusz pko, który zapewnia najmniejszą granicę ryzyka i przeznaczony jest dla wieloletnich działań ze strony inwestującego. W  ofercie banku znajdują się również fundusze obligacji, fundusze akcyjne i fundusze mieszane. Jeżeli zależy nam na większych zyskach powinniśmy skupić się na funduszu obligacji, który oferuje wyższy procent niż lokata. Przeznaczony jest dla inwestowania powyżej 1,5 roku. Ów fundusz skupia się na instrumentach dłużnych, obligacjach. Aby rozpocząć inwestowanie wystarczy jedynie mieć konto osobiste w Banku PKO BP i pokonać internetowy proces rejestracji.