Indywidualne konto emerytalne

6 października 2011

Wielu z nas zastanawia się cóż oznacza tajemniczy skrót IKE. Otóż jest to plan oszczędnościowy, który służy do gromadzenia środków na emeryturę. Jest to forma odkładania kapitału na jesień życia. Stanowi jedyną indywidualną alternatywę oszczędzania w III filarze. Dodatkową zaletą IKE jest brak obciążenia podatkiem Belki. Program IKE jest przeznaczony dla każdego, kto ma ukończone 16 lat, posiada nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski.  Wyłącznie jedna osoba może gromadzić oszczędności na indywidualnym koncie emerytalnym. Osoby zainteresowane założeniem takiego konta powinny zapoznać się z warunkami zawarcie umowy. Przed tym krokiem należy jednak złożyć oświadczenie, które jasno stwierdza, że nie posiadamy takiej formy gromadzenia kapitału w innej instytucji. Dodatkowo oświadczenie musi zawierać klauzule o tym, że nie dokonywaliśmy w danym roku wypłaty transferowej do programu emerytalnego. Umowa sporządzana jest w formie pisemnej pomiędzy osobą zainteresowaną a jedną z czterech instytucji finansowych: bankiem, funduszem inwestycyjnym, przedsiębiorstwem maklerskim lub ubezpieczycielem. Umowa o IKE powinna określać sposób oznaczenia dyspozycji dotyczących środków gromadzonych na IKE oraz sposób postępowania instytucji finansowej w przypadku przekroczenia maksymalnej sumy na koncie oszczędzającego. Zysk jaki płynie z IKE jest nieopodatkowany. W związku z tym istnieje limit wpłat ustalany w każdym roku. Wpłaty nie mogą przekraczać 150% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, które jest określone w ustawie. Jeżeli ta suma zostanie przekroczona, instytucja pośrednicząca zobligowana jest do zwrotu nadpłaty. Istnieją trzy możliwości wypłaty oszczędności z IKE: wypłata, wypłata transferowa oraz zwrot. Każdy oszczędzający ma obowiązek umieścić w umowie nazwisko osoby, której zostaną wypłacone pieniądze w przypadku jego śmierci.