Inwestycje alternatywne staja sie popularniejsze.

25 października 2011

Inwestycje alternatywne nie powinny być traktowane jako lek na bessę, którego główny zadaniem ma być niwelacja strat poniesionych na rynku akcji. Fakt, że inwestycje alternatywne charakteryzują się w miarę niską zależnością od tradycyjnych rynków, nie świadczy o tym, że nie mają one na nie wpływu oraz że mogą być traktowane jako lekarstwo na źle podjętą decyzję inwestycyjną. Poprzez inwestycje na rynkach tradycyjnych należy rozumieć inwestycje w takie produkty jak akcje, obligacje, lokaty bankowe konta oszczędnościowe i różnego rodzaju fundusze bazujące na tych instrumentach. Inwestycje alternatowi natomiast to np. produkty strukturyzowane, często gwarantujące kapitał, ale i ponadprzeciętne zyski dzięki bazowaniu na instrumentach alternatywnych jak kontrakty terminowe czy opcje walutowe. Innym sposobem inwestycji alternatywnej jest lokata kapitału w fundusze hedgingowe. Fundusze typu hedge, bardzo często zarządzane przez prywatne firmy, przy dobrze dobranej strategii inwestycyjnej mogą oferować swoim klientom zdecydowanie ponadprzeciętne zyski. Głównym konkurentem funduszy hedgingowych na rynku inwestycji alternatywnych są fundusze private equity. Fundusze tego typu inwestują bardzo często w prywatne spółki, bardzo często zajmujące się innowacjami technologicznymi, co często związane jest z bardzo wysokim ryzykiem tego typu inwestycji. Jednak niektóre projekty wdrażane przez wspomniane przedsiębiorstwa mogą dawać potężne środki finansowe. Warto jednak pamiętać, że taka inwestycja może spowodować zamrożenie środków finansowych przez fundusz nawet na długi okres. Nieraz  większość innowacyjnych projektów firm, w które fundusz zainwestował może kończyć się klęską. Warto jednak czasem zaryzykować i podjąć inwestycje alternatywne, bo zysk może być naprawdę satysfakcjonujący.