Kim jest inwestor zastępczy

17 listopada 2011

Kim jest inwestor zastępczy? Jest to osoba lub przedsiębiorstwo, które w oparciu o umowę z inwestorem bezpośrednim  przejmuje wszystkie obowiązki podczas procesu budowlanego. W wolnym tłumaczeniu jest to więc osoba , która zastępuje właściciela działki na drodze do finalizacji inwestycji. Takie rozwiązanie powoduje, że inwestor bezpośredni w zasadzie nie jest zaangażowany w proces budowlany.

Do obowiązków inwestora zastępczego należy przede wszystkim organizacja procesu budowy. Jest on zobligowany do opracowania projektu budowlanego. Do jego obowiązków należy także zatrudnienie kierownika budowy z uprawnieniami. W jaki sposób odbywa się dobór inwestora zastępczego?  Proces weryfikacyjny musi odbyć się zgodnie z zasadami jaki obowiązują w zamówieniach publicznych. Wynagrodzenie inwestora zastępczego wynosi ok. 14 000 euro. Ustalenie konkretnej stawki odbywa się drogą procentową – ustalony odgórnie konkretny procent za wszystkie koszty poniesione w procesie inwestycyjnym. Alternatywą może być wynagrodzenie ryczałtowe czyli z góry określona pewna suma pieniędzy. Inwestor zastępczy może w toku postępowania budowlanego występować w imieniu inwestora bezpośredniego oraz w imieniu własnym – w tym przypadku skutki prawne powstają pomiędzy inwestorem zastępczym a wykonawcą. Umowa pomiędzy inwestorami musi być zgodna z odgórnymi ustaleniami. Nie może w niej zabraknąć  terminu rozpoczęcia i zakończenia inwestycji, zakresu praw i obowiązków inwestora zastępczego. Inwestor zastępczy zajmuje się także przetargami i negocjacjami z kontrahentami, postępowaniem administracyjnym, kontrolą kosztów i jakości, odbiorem technicznym i urzędowym,nadzorem i koordynacją projektu,doradztwem gospodarczym i inwestycyjnym. Zastępstwo inwestycyjne to niezwykle istotna kwestia w procesie budowlanym. Wybór odpowiedniej osoby skutkuje określonymi efektami. Niektórzy inwestorzy zajmują się także ogółem doradztwa  w zakresie wyboru kredytu bankowego oraz wszelkimi formalnościami.