Na czym polegają kredyty z gwarancją de minimis?

22 kwietnia 2017

Każdy przedsiębiorca, któremu zależy na pozyskaniu środków finansowych na rozwój firmy, powinien wiedzieć, czym są i na czym polegają kredyty z gwarancją de minimis? 

Kredyty ze wsparciem de minimis z roku na rok stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju. Warto się zatem dowiedzieć, na czym polega pomoc państwa i kogo ona dotyczy.

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego wartość wszystkich kredytów udzielonych we wsparciu de minimis w skali od marca 2013 roku do stycznia 2014 roku wyniosła 12,4 miliarda złotych. Z poręczenia państwa skorzystało aż 40 tysięcy przedsiębiorstw. Warto więc zapoznać się z tym zagadnieniem, jeżeli planujemy zacząć prowadzić własną działalność gospodarczą.

Z roku na rok kondycja polskich firm w znacznym stopniu ulega poprawie. Dzięki temu przedsiębiorcy chcą tworzyć nowe miejsca pracy, zatrudniając nowych pracowników. Jednak ,aby tego móc dokonać, muszą zwiększyć nakłady na inwestycje, tak aby przygotować nowe miejsca pracy w swojej firmie. Jednak, jeśli nie mają wystarczających funduszy zwracają się o pomoc do banków, z wnioskiem o kredyt.

Niestety firmy niekiedy mają zbyt krótką historię działalności, nie posiadając przy tym odpowiedniego zabezpieczenia kredytu, a co za tym idzie, nie mają prawie żadnych szans na uzyskanie dogodnej pomocy od instytucji finansowej. W tej sytuacji jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego, który może pomóc przedsiębiorcy poprzez udzielenie gwarancji de minimis.

I tu dochodzimy do samego znaczenia pomocy de minimis, które jest niczym innym jak wsparciem zaproponowanym przez państwo, za pośrednictwem BKG,. Warto podkreślić, że pomoc ta nie może przekroczyć kwoty 200 tysięcy euro.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wsparcie to ma charakter gwarancji, a nie kredytu lub pożyczki. Przedsiębiorca nie dostaje do ręki gotówki, lecz tylko zabezpieczenie, w razie gdyby popadł w kłopoty finansowe. Dzięki takiej gwarancji Bank nie musi się obawiać, że jeżeli przedsiębiorca zaciągnie kredyt i popadnie w kłopoty finansowe, to nie będzie miał z czego spłacić zaciągniętego zobowiązania. W tej sytuacji część zobowiązania zostanie spłacona przez podmiot gwarantujący, czyli w tym przypadku przez BKG.

Warto przy tym podkreślić, że pomoc BKG nie jest darmowa. Za udzielenie przedsiębiorcy pomocy pobierana jest prowizja wynosząca 0,5 procent wartości inwestycji, która objęta jest gwarancją państwa. Warto również wiedzieć też, jakie działania mogą zostać objęte gwarancją. Są to między innymi:

  • finansowanie działalności bieżącej,
  • kredyty i inwestycje rozwojowe.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że gwarancję de minimis może udzielić nie tylko BKG, lecz coraz częściej znajduje się to w ofercie innych podmiotów, w tym i komercyjnych instytucji finansowych.