Porada to nie grzech

24 listopada 2011

Inwestorzy wiedzą, że rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty w oferty, ale debiutujący w tym biznesie niekoniecznie orientują się, że jest także nieprzewidywalny tak jak giełda. Zresztą rynek funduszy inwestycyjnych jest od niej uzależniony. Dlatego nie wszyscy inwestorzy inwestujący na tym rynku są zadowoleni z zarządzania swoimi pieniędzmi przez tfi, które nierzadko robią złe interesy i źle inwestują pieniądze swoich członków. Poza tym, aby umieć wybrać odpowiedni fundusz oraz odpowiednio zadysponować swoimi pieniędzmi potrzebna jest wiedza o tym rynku, a tej nabywa się poprzez długie lata. Jeżeli takowej nie posiadamy, pomogą nam doradcy finansowi. Wiele jest bowiem rodzajów funduszy: fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne, fundusze emerytalne, zamknięte, otwarte, fundusze rynku pieniężnego itd., itp. Każdy z nich spełnia inne zadanie, ale wszystkie mają jedną wspólną jeden wspólny mianownik, mianowicie  pieniądze.  Określenie funduszu jako takiego jest krótkie i zwięzłe: „fundusz jest to zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja zarządzająca tymi środkami”. Tak brzmi najprostsza definicja funduszu. Bardziej rozbudowana definicja funduszu inwestycyjnego brzmi: „fundusz inwestycyjny jest to osoba prawna, z usług której może skorzystać każdy podmiot, w celu pomnażania kapitału. Jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalistów, a są nimi niewątpliwie licencjonowani doradcy inwestycyjni, jest inwestowanie powierzonych im pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu”. Dalej następuje szereg objaśnień i wyjaśnień na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne i jak się ta cała „zabawa” odbywa. A fundusze rynku pieniężnego? Są również rodzajem funduszy inwestycyjnych, bowiem inwestor może inwestować zarówno w fundusze pieniężne, gotówkowe, a także lokaty bankowe.
Należy przy tym podkreślić, że fundusze rynku pieniężnego należą do grupy najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Fundusze pieniężne i gotówkowe inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa i są denominowane w złotówkach. Dzięki temu niewiele sobie robią z wahań kursów walut, poza tym ich wielką zaletą jest stabilność wzrostów i to cała o nich definicja oraz wiedza o nich. Jeżeli dla kogoś jest niepełna doradcy finansowi powinni ja uzupełnić. Inwestowanie jest zawsze wyzwaniem dla inwestora. Nie wszyscy lubią ten rynek, ale jeżeli ktoś ma ochotę i pieniądze na to by inwestować w fundusze inwestycyjne niech to robi. To jego pieniądze i jego ryzyko. Tak czy inaczej i inwestowanie w fundusze rynku pieniężnego i w depozyty bankowe jest o wiele bezpieczniejsze niż inwestowanie jedynie w fundusze akcji. Trzeba jednak pamiętać, że nie ma 100 procentowo bezpiecznych funduszy. Na każdym można stracić i zyskać, tylko w jednych mniej, a w innych więcej i to jest cała tajemnica o funduszach, ale kiedy chcielibyśmy ten temat przybliżyć doradcy finansowi nam to dokładnie wytłumaczą.