Są dotacje dla bezrobotnych na własną firmę 2016

9 maja 2016

W tym roku urzędy pracy mają 510 mln do rozdania pomiędzy bezrobotnych, którzy chcą założyć własną działalność gospodarczą. W ubiegłym roku z takiej formy wsparcia skorzystało aż 46 743 osób. Ile dotacji na własną firmę może otrzymać bezrobotny w roku 2016?

W poprzednim 2015 roku urzędy pracy na bezzwrotne dotacje na zakładanie firm przez bezrobotnych przeznaczyły 913,54 mln zł. W roku 2014 kwota dotacji sięgnęła wysokości 982 mln zł. Oznacza to, że w roku 2015, w porównaniu z rokiem 2014,  pula wparcia zmniejszyła się o 70 mln zł. Jednak biorąc pod uwagę kwotę dotacji przeznaczoną na bieżący rok, czyli 510 mln, to poprzednie lata pod tym względem prezentowały się imponująco. Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej twierdzi, ze tegoroczna pula wsparcia dla bezrobotnych może się zwiększyć, ponieważ całkowity budżet przeznaczony na ten cel jest dużo wyższy.

Zainteresowanie wsparciem na założenie własnej firmy

Dotacje wypłacane bezrobotnym przez urzędy pracy cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Tylko w ciągu ostatnich 10 lat ten rodzaj bezzwrotnego wsparcia przyczynił się do stworzenia aż 460 tys. nowych przedsiębiorstw. Kwota dotacji wypłacanej osobie bezrobotnej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia. W związku z tym w roku 2016 maksymalna kwota wsparcia będzie wynosić 24 401,70 zł. Fundusz Pracy na ten rok zaplanował dla urzędów pracy kwotę w syokości 510,2 mln zł. Zakładając, że każdy z bezrobotnych składających wniosek o wsparcie będzie ubiegał się o maksymalną kwotę dotacji, finanse te powinny wystarczyć na założenie około 21 tys. nowych przedsiębiorstw.

Plany a faktyczne wydatki

Resort pracy w roku 2015 planował wydać na dotacje dla bezrobotnych kwotę 614,5 mln zł, jednak w ostatecznym rozrachunku okazało się, że bilans tego wparcia zamknął się na kwocie 913,54 mln zł i liczbie 46 743 udzielonych dotacji. Pierwotnie zakładana pula dotacji wzrosła wówczas o 300 mln zł. Przyczyną takiego stanu rzeczy stały się przesunięcia w budżecie państwa.

W roku 2016 urzędy pracy przeznaczą także 3,64 mln zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Te środki mogą być wykorzystane na różne formy aktywizacji zawodowej, m.in. na staże, szkolenia, prace interwencyjne, roboty publiczne itp.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Żeby móc skorzystać z dotacji z urzędu pracy, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim należy posiadać status bezrobotnego. Drugim wymogiem jest to, że wciągu ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku bezrobotny nie mógł odmówić bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia oferowanego przez urząd pracy, a także innej formy pomocy, np. szkolenia czy też wykonywania prac interwencyjnych. Osoba wnioskująca o dotację musi także zaświadczyć, że dotychczas nie korzystała z pożyczek oferowanych przez Fundusz Pracy, ani innych funduszy publicznych.