Stopa dyskontowa.

18 listopada 2011

Czasami zastanawiamy się skąd banki biorą pieniądze na udzielanie pożyczek, kredytów itd. niektórzy mogą myśleć że z lokat, kont osobistych i po prostu rat.

Wyżej wymienione przykłady nie mogą być jedynym dochodem banku, ponieważ gdy udziela on kredytu firmie, który opiewa na 4 miliony złotych, stosunek wpływów do wypłacanych środków nie może być równy.
Być może zabrzmi to paradoksalnie ale banki również zaciągając kredyty, aby móc wypłacać środki swoich klientom. Wszystko odbywa się na takich zasadach, których tłumaczenie wymagałoby poświęcenia na temat bardzo długiego czasu. A więc banki komercyjne pobierają kredyty od Banku Centralnego (D.Begg, 1997, s. 126). 
bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym na podstawie stopy dyskontowej, która jest po prostu rodzajem oprocentowania kredytu. W przypadku wysokiej stopy dyskontowej banki komercyjne nie pobierają pożyczek od Banku Centralnego dlatego ograniczają udzielania kredytów swoim klientom.

Stopa dyskontowa, a polityka dyskontowa.

Pojęciem polityki dyskontowej określamy stosunek udzielnych kredytów przez Bank Centralny, bankom komercyjnym. Oprocentowanie kredytów udzielanych przez banki komercyjny jest uzależnione od stopy dyskontowej. Jednym słowem im wyższa stopa dyskontowa tym banki oferują nam droższe kredyty. Jeśli nastąpi obniżenie stopy dyskontowej, spadną koszty kredytu i odwrotnie. Jest to logiczna zależność.
Polityka dyskontowa, stosowana może być w przypadku upadłości banków komercyjnych, które pobierają kredyty dyskontowe, co daje im rezerwy w sytuacjach kryzysowych.

Stopa dyskontowa, a kredyt dyskontowy.

Kredyt dyskontowy związany jest z tak zwanym obrotem wekslowym, wnioskiem u umową kredytową. Udzielny jest jednorazowo jeśli odnosimy się do każdego złożonego weksla. Poza tym bank uruchamia linię dyskontową na podstawie umowy w ramach, której limitu będą przyjmowane weksle od dyskonta.