Trudne decyzje w trudnym okresie

26 listopada 2011

Informacje na temat rynku funduszy inwestycyjnych nie zawsze są prawdziwe oraz merytoryczne. O doradcach finansowych, biurach maklerskich, wspomagających inwestorów wiele napisano, ale również niekoniecznie były to informacje fachowe. Tymczasem dobry fundusz, dobry doradca finansowy oraz biuro maklerskie są teraz w cenie. Tymczasem sytuacja na rynku funduszy inwestycyjnych nie należy do najciekawszych, częściej jest teraz o spadki niż o wzrosty więc nic dziwnego, że zaczyna nerwowo robić się na tym rynku. Bywa, że inwestorzy zaczynają być zdezorientowani sytuacją, więc powinni poszukać pomocy u doradców finansowych, biura maklerskie również może okazać im pomoc.

– Tymczasem definicja funduszu najczęściej odnosi się do instytucji: „rozporządzającej zasobem środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na z góry oznaczony cel, tworzona jest na drodze ustawy i działająca w zorganizowanej formie funduszu”. Tak najkrócej można określić ogólną definicję funduszu. Wraz z czasem będzie się ona zmieniać tak jak zmieniają się fundusze. Fundusze inwestycyjne są majątkiem inwestorów zarządzanych przez określoną  grupę specjalistów tej branży. O funduszach inwestycyjnych wiemy najwięcej, bowiem rynek ten od dość dawna dosyć prężnie funkcjonuje. Wprawdzie kryzys finansowy mocno spowolnił działalność funduszy inwestycyjnych, a inwestorzy wiele stracili na tym biznesie, ale już ubiegły rok pokazał jak szybko są w stanie odrabiać straty. Dlatego trwamy w tym biznesie, inwestujemy, możemy przy tym liczyć na biura maklerskie oraz dobrych doradców finansowych – powiedział jeden z inwestorów.

Finansowanie na rynku funduszy inwestycyjnych wymaga czasu i wiedzy, ale czasami i to nie wystarcza, bowiem łut szczęście też z pewnością jeszcze nikomu nie zaszkodził. Wiele jest rodzajów i odmian funduszy, prócz funduszy inwestycyjnych istnieją jeszcze takie fundusze jak: fundusz zagraniczny, emerytalny, strukturalny, strukturyzowany, fundusz statutowy i pożyczkowy. Zajmijmy się tymi dwoma ostatnimi. Na przykład fundusz statutowy w stowarzyszeniach wchodzi w skład funduszy własnych, obok funduszu z aktualizacji wyceny oraz wyniku finansowego netto za rok obrotowy. Zresztą jak sama nazwa wskazuje fundusz statutowy jest funduszem, którego zasady funkcjonowania określa właśnie statut. Z kolei fundusz pożyczkowy ma już inne znaczenie, oferuje o wiele szersze możliwości, w tym finansowanie działalności inwestycyjnej, obrotowej oraz początkowego etapu działalności lub zakładania własnej firmy. Przynajmniej teoretycznie, bowiem w praktyce o taką pożyczkę w banku jest bardzo trudno, a na wsparcie rozpoczęcia działalności gospodarczej raczej nie możemy w bankach liczyć. Dlatego są teraz specjalne fundusze pożyczkowe, których celem jest właśnie wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości i o takie wsparcie mogą się starać przedsiębiorcy, którzy nie mogą liczyć na bankową pomoc. Poza tym fundusze pożyczkowe są wprost nieocenione w niesieniu pomocy potrzebującym przedsiębiorcom.

– Rację mają ci, którzy twierdzą, że na banki właściciele małych i bardzo małych firm raczej nie mogą liczyć. Poza tym fundusze pożyczkowe nie spadły z nieba, mają własne sprawdzone struktury i sprawdzone metody działania, funkcjonują na podstawie regulaminów działalności pożyczkowej oraz przestrzegają zasad etyki zawodowej. W przeciwieństwie do banków oraz firm pożyczkowych, którym raczej obce są takie określenia.