Zarabiaj z Raiffeisen Polbank na strukturze Finansowi Liderzy

4 lutego 2017

Myślisz o polisie ubezpieczeniowej połączonej z inwestowaniem? Przedstawiamy Ci ofertę strukturalną „Finansowi Liderzy” Raiffeisen Polbank. 

Na początku bieżącego roku Raiffeisen Bank uruchomił dla swoich stałych klientów dwuletnie ubezpieczenie strukturyzowane pod nazwą „Finansowi Liderzy”. Ten bardzo ciekawy produkt finansowy został przygotowany we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie „Warta”.

Program ubezpieczeniowy „Finansowi Liderzy” został oparty o notowania sześciu spółek o zasięgu globalnym. Wybór spółek nie był przypadkowy, w grę wchodziły tu przede wszystkim wyniki finansowe, które od wielu lat utrzymują się na wysokim poziomie, oraz pozytywne opinie analityków finansowych.

Wielką zaletą przystąpienia do ubezpieczenia jest fakt, że nie są wymagane żadne badania medyczne. Polisa zawierana jest na okres dwóch lat. Po upływie 24 miesięcy osoba ubezpieczona otrzymuje 95 proc. składki plus premię.

Ubezpieczony po upływie dwóch lat może maksymalnie uzyskać 20-procentowy zwrot zainwestowanego kapitału. Warto podkreślić, że końcowa wartość premii, jaką uzyska ubezpieczony, jest uzależniona od wahań notowań spółek na koniec trwania umowy ubezpieczeniowej. Dlatego też tak naprawdę nie jest ważne, do jakich wahań w notowaniach będzie dochodziło w czasie tych 24 miesięcy – ważne jest tylko to, aby każda z tych spółek utrzymała się na poziomie większym lub równym 20 proc. wartości początkowej.

Warto podkreślić, że wartość minimalnej składki ubezpieczeniowej została ustalona na poziomie 5 tys. złotych. Godne uwagi jest to, że przy przystąpieniu do programu ubezpieczeniowego nie jest pobierana opłata wstępna ani nie są potrącane żadne koszty manipulacyjne. Niestety, należy wspomnieć również o minusie, jakim jest utrata części wpłaconych pieniędzy w przypadku zerwania polisy ubezpieczeniowej.

Klient, który przystąpi do programu „Finansowi Liderzy”, zyskuje ochronę Urzędu Funduszy Gwarantowanych (UFG) zwrotu połowy wierzytelności, jednak nie więcej aniżeli 30 tys. euro, jeżeli towarzystwo ubezpieczeniowe ogłosi upadłość lub też stanie się niewypłacalne.

Polisę ubezpieczeniową „Finansowi Liderzy” można nabyć wyłącznie w oddziałach Raiffeisen Bank.