Zarobić na arce

4 grudnia 2011

Niestety nie wszystko w naszym życiu się układa tak jakbyśmy chcieli i nie wszystkie inwestycje na rynkach finansowych nam wychodzą. Czasami nie trafiamy z inwestycjami, czy też nie mamy pojęcia w co zainwestować, a czasami po prostu nie mamy szczęścia. Niby wiemy w co zainwestować i jak szybko zarobić pieniądze, a jednak czegoś w naszych poczynaniach finansowych brakowało. Obojętnie w co byśmy nie zainwestowali swoich pieniędzy zysk był raczej z tego mizerny. No cóż, widocznie nie mamy głowy do interesów i nie mamy pojęcia w co zainwestować swoje pieniądze i jak szybko zarobić pieniądze.
– To tak jak ja, bowiem mije inwestycje też nie do końca były udane.Nie były też udane na rynku lokat bankowych. Nie sprawdziły się moje zdolności  inwestorskie na giełdzie papierów wartościowych i na rynku funduszy inwestycyjnych też nie zarobiłem wielkich pieniędzy. Widocznie czasami tak już jest, że jak nie idzie to nie idzie, albo po prostu są tacy pechowi ludzie jak ja – powiedział jeden z inwestorów.
Tymczasem rynek funduszy inwestycyjnych jest bogaty w oferty, ale i nieprzewidywalny. Dlatego nie wszyscy inwestorzy inwestujący na tym rynku są zadowoleni z zarządzania swoimi pieniędzmi przez tfi. Poza tym, aby umieć wybrać odpowiedni fundusz, wiedzieć w co zainwestować i jak szybko zarobić pieniądze  potrzebna jest wiedza o tym rynku. Wiele jest rodzajów funduszy: fundusze inwestycyjne, fundusze zagraniczne, fundusze emerytalne, zamknięte, otwarte, fundusze rynku pieniężnego itd., itp. Na przyklad arka fundusze inwestycyjne, jedne z najlepszych na rynku.
– Inwestowałem i w arka fundusze inwestycyjne i to chyba jedyne fundusze na których zyskałem. Trzeba bowiem wiedzieć, że arka fundusze inwestycyjne od dawna zaliczają się do najlepszych i zawsze plasują się w czołówce rankingów – powiedział jeden z inwestorów.

Każdy z wymienionych wyżej funduszy spełnia inne zadanie, ale wszystkie mają jedną wspólną jeden wspólny mianownik – pieniądze.  Określenie funduszu jako takiego jest krótkie i zwięzłe: „fundusz jest to zasób środków finansowych bądź majątkowych przeznaczonych na jakiś cel. Także instytucja zarządzająca tymi środkami”. Tak brzmi najprostsza definicja funduszu. Bardziej rozbudowana definicja funduszu inwestycyjnego brzmi: „fundusz inwestycyjny jest to osoba prawna, z usług której może skorzystać każdy podmiot, w celu pomnażania kapitału. Jest to majątek klientów zarządzany przez specjalistów. Zadaniem specjalisty / licencjonowanego doradcy inwestycyjnego/ jest inwestowanie powierzonych mu pieniędzy w taki sposób, aby osiągnąć jak największy zysk dla uczestników funduszu”. Dalej następuje szereg objaśnień i wyjaśnień na czym polega inwestowanie w fundusze inwestycyjne i jak się ta cała „zabawa” odbywa. A fundusze rynku pieniężnego? Są również rodzajem funduszy inwestycyjnych, bowiem inwestor może inwestować zarówno w fundusze pieniężne, gotówkowe, a także lokaty bankowe. Należy przy tym podkreślić, że fundusze rynku pieniężnego należą do grupy najbezpieczniejszych funduszy inwestycyjnych. Fundusze pieniężne i gotówkowe inwestują przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane przez skarb państwa i są denominowane w złotówkach. Dzięki temu niewiele sobie robią z wahań kursów walut, poza tym ich wielką zaletą jest stabilność wzrostów i to cała o nich definicja oraz wiedza o nich.