Zyskaj więcej z Olimpijską Inwestycją w Alior Banku

11 października 2016

Olimpijska Inwestycja to nowy produkt ubezpieczeniowo-inwestycyjny ze stajni Alior Banku.

Pod nazwą „Olimpijska Inwestycja” Alior Bank ukrył nowy produkt, który powstał przede wszystkim z myślą o konsumentach szukających większego zysku niż dają to zwykłe lokaty. W założeniu Olimpijska Inwestycja ma być harmonijnym połączeniem lepszych zysków i stronienia od nadmiernego ryzyka.

Produkt oparty jest o ceny indeksów spółek na światowych giełdach i to właśnie ich wzrosty umożliwiają zarabianie jego posiadaczowi. Czas trwania produktu to 25 miesięcy. W jego skład wchodzi ubezpieczenie na życie połączone z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym. Fundusz inwestuje w Bankowe Papiery Wartościowe, które emituje Alior Bank. Na koniec inwestycji do rąk inwestora trafia kapitał oraz zysk wynoszący 70-90 proc. końcowego wzrostu wartości całego koszyka. W skład koszyka spółek giełdowych wchodzą: Volkswagen, Gazprom, Panasonic i McDonald’s. Każda ze spółek znajdujących się w koszyku posiada tę samą wagę. W Dniu Wykupu wybierane są dwie najwyższe stopy zwrotu. Następnie przyjmują one wartość Stopy Zastąpienia na poziomie 13 proc. Taki mechanizm konstrukcji instrumentu powoduje, że nawet przy niekorzystnych wynikach spółek klient ma szanse na otrzymanie dodatniej stopy zwrotu.

Działanie produktu najlepiej zilustrować trzeba scenariuszami: umiarkowanie optymistycznym, optymistycznym i pesymistycznym. Załóżmy, że inwestujemy 10 tys. zł. Wyżej opisany wzór obliczania oprocentowania sprawia, że nawet w sytuacji gdzie w Dniu Obserwacji zwrot akcji jest umiarkowanie ujemny (od 1 do 5 proc. na minusie) to i tak inwestor będzie miał stopę zwrotu. Może wtedy liczyć na około 10 300 zł. W scenariuszu optymistycznym przy zwrotach akcji na poziomie 20-90 proc. inwestor może spodziewać się końcowego przychodu rzędu 12 tys. zł. W opcji pesymistycznej, która ujawnia się gdy spadki akcji sięgają od 10 do 25 proc. inwestor nie otrzyma żadnego zysku, ale ma gwarancję zwrotu zainwestowanego kapitału czyli 10 tys. zł.

Inwestowanie w ten produkt pozwala na osiągnięcie zysków lepszych niż zwykłe lokaty. Co istotne, inwestor może wycofać się z niego przed upływem 25 miesięcy. Nastąpi to według wyceny rynkowej. Instrument ma charakter ubezpieczeniowy, a minimalna wpłata w tym przypadku wynosi 3 tys. zł.